Synonymer till agg

fiendskap, groll, illvilja, fientlighet, hätskhet, schism, ondska