Synonymer till agera

handla, handling, ingripa, spela, uppträda, verka, införskaffa, köp, köpa, shoppa, uträtta, akt, aktion, dokument, dåd, gärning, ingripande, story, åtgärd, gestalta, lira, låtsa, låtsas, musicera, framföra, framträda, arbeta, framstå, förefalla, jobba, synas, tjänstgöra, tyckas