Synonymer till adekvat

fullgod, korrekt, likvärdig, lämplig, passande, fullvärdig, giltig, tillfredsställande, tillräcklig, exakt, felfri, juste, precis, regelmässig, regelrätt, riktig, riktigt, rätt, sann, snyggt, ekvivalent, jämbördig, motsvarande, synonym, överensstämmande, duglig, kvalificerad, skälig, tillbörlig, ändamålsenlig, anständig, läglig, lämpad, lämpligt, tillämplig, vederbörlig