Synonymer till acklimatisera

anpassa, vänja sig, justera, matcha, modifiera