Synonymer till acceptera

godkänna, godta, godtaga, okej, tillåta, bevilja, bifalla, ge bifall, konfirmera, ratificera, samtycka, tillstryka, anamma, bra, godtagbart, just, ok, okay, skaplig, visst, legitimera