Synonymer till acceptabel

dräglig, godkänd, godtagbar, gångbar, tolererbar, uthärdlig, användbar, möjlig