Synonymer till accentuering

betoning, framhålla, markering, tonvikt, understryka