Synonymer till accentuera

betona, framhålla, understryka, framhäva, inskärpa, markera, poängtera, betoning