Synonymer till accelerera

öka, främja, förhöja, höja, höjning, stegra, stegring, stiga, stigande, svälla, tillföra, tillta, tilltagande, utbreda, utvidga, vidga, växa