Synonymer till abnorm

avvikande, missbildad, onaturlig, onormal, annorlunda, olik, deformerad, felutvecklad, vanskapt, artificiell, konstgjord, tillgjord