Synonymer till överväga

beakta, betänka, ha i åtanke, ta hänsyn, ta hänsyn till, uppmärksamma, fundera, reflektera, dryfta, diskutera, resonera, rådgöra, språka, ventilera, överlägga, begrunda, grubbla, grunna, klura, tänka, tänka efter, undra, filosofera, filosofiera, spåna, tänka över