Synonymer till övertygelse

tro, anta, antaga, antar, förlita, förmoda, förmodan, religion, tillit