Synonymer till överskjutande

resterande, kvarvarande, återstående, rest, överskott, överflöd