Synonymer till överläggning

diskussion, debatt, ordbyte, ordväxling, rådslag, samtal, möte, konferens, kontakt, meeting, rendezvous, samling, sammankomst, sammanträde, session, träff, träffar, rådplägning