Synonymer till överhuvud

chef, ansvarig, arbetsansvarig, arbetsledare, befälhavare, boss, direktör, föreståndare, företagsledare, hövding, ledare, manager, furste, kung, anförare, förman, härförare, ordförande, president