Synonymer till överge

frångå, lämna, avgå, ge, gå ifrån, uppge, övergiva, slopa, avskaffa, skrota, strunta i, stryka, ta bort, upphäva, utelämna, utesluta, svika, bedra, förråda