Synonymer till övergång

brygga, omställning, förändring, konvertering, skifte, ändring, byta, byte, utbyte, transfer, flytta, förflyttning