Synonymer till överflyttning

överföring, flytta, flyttning, förflyttning, sändning, transaktion, transferering, transfusion, transkription, transmission, vidarebefordran