Synonymer till överenskommelse

avtal, förbindelse, kontrakt, pakt, samförstånd, uppgörelse, enighet, enhällighet, konsensus, samklang, samstämmighet, överens, överensstämmelse, förlikning, kompromiss, förbund, settlement