Synonymer till öppna

glänta, inleda, begynna, börja, initiera, introducera, påbörja, starta, slå upp, vidga, bredda, expandera, förstora, sträcka, tänja ut, utbreda, utsträcka, utvidga, utöka, växa, öka