Synonymer till öppet

öppen, farbar, meddelsam, offentlig, på vid gavel, rättfram, tillgänglig, tillmötesgående, vidsträckt, vidsynt