Synonymer till öppen

farbar, segelbar, meddelsam, informativ, talför, öppenhjärtig, offentlig, allmän, publik, på vid gavel, rättfram, frank, oförbehållsam, rak, rakt, uppriktig, tillgänglig, anträffbar, ledig, nåbar, åtkomlig, tillmötesgående, hjälpsam, tjänstvillig, vidsträckt, omfattande, stor, utbredd, vidsynt, tolerant, öppet