Synonymer till ömsom

alternerande, omväxlande, växelvis