Synonymer till ökning

acceleration, hastighetsändring, förhöjning, stegring, höja, förbättra, förhöja, lyfta, stegra, stiga, öka, höjning, lyft, påslag, stigning, uppgång, stigande, tilltagande, uppåtgående, växande, ökande, backe, tillskott, bidrag, tillta, friska i, växa, tillväxt, expansion, utökning, uppsving, högkonjunktur, kumulativ