Synonymer till öka

accelerera, främja, befrämja, gagna, gynna, hjälpa, stimulera, stödja, underlätta, understödja, förhöja, höja, förbättra, lyfta, stegra, stiga, ökning, höjning, lyft, påslag, stegring, stigning, uppgång, intensifiering, förhöjning, eskalera, kliva, tillta, tillväxt, träda, stigande, tilltagande, uppåtgående, växande, ökande, svälla, expandera, jäsa, tjockna, utvidga, växa, tillföra, bidra, bidra till, förse, friska i, utbreda, sprida, utöka, vidga, bredda, förstora, komplettera, tänja, tänja ut, sträcka, utsträcka, öppna, gro, pösa, spira, tilltaga, förhöj