Synonymer till ödeläggelse

förödelse, härjning, tillintetgörelse