Synonymer till ödelägga

fördärva, bryta ned, bryta ner, förstöra, rasera, ruinera, skada, demolera, fly, förgöra, förinta, föröda, ha sönder, krossa, kvadda, nedtrampa, omintetgöra, paja, sabba, sabotage, sabotera, skövla, tillintetgöra, utplåna, utradera, vandalisera, vanställa, vanvårda, totalförstöra