Synonymer till öde

enslig, ensam, undanskymd, folktom, obebodd, ödslig, tom, innehållslös, tomt, trädgård