Synonymer till åtskilja

separera, avskilja, dela, skilja, skiljas, särskilja