Synonymer till återstående

kvarvarande, rest, resterande, farit, kvarleva, spillra, åkt, återstod, överskott, överskjutande