Synonymer till åtagande

engagemang, deltagande, hängivenhet, intresse, förpliktelse, ansvar, skyldighet