Synonymer till åsyfta

avse, ha till mål, innebära, mena, ämna, hänvisa, syfta