Synonymer till åstadkomma

frambringa, alstra, framkalla, framställa, prestera, producera, skaffa, skapa, bringa, generera, inducera, orsaka, provocera, väcka, vålla, genomdriva, framtvinga, tvinga igenom, utverka, verkställa, klara av, utföra, uträtta, uppbringa, uppnå, klara, fixa, företa, genomföra, göra, handla, föranleda, förorsaka, åsamka