Synonymer till åskådliggöra

belysa, förtydliga, klargöra, tydliggöra, illustrera, exemplifiera, förklara, visualisera, föreställa, föreställa sig, metafor