Synonymer till åsikt

mening, avseende, avsikt, betydelse, innebörd, intention, mål, opinion, ordsammansättning, poäng, syfte, synpunkt, tycke, uppfattning, yttrande, ändamål, ställning, grad, läge, pose, position, rang, rank, stativ, status, ståndpunkt, förhållningssätt, hållning, ställningstagande, aspekt, vinkel, åsikter, tycka, anse, bry sig, mena, smak, udd, spets, topp, föreställning, kognition, perception, syn, tolkning