Synonymer till åsidosättande

försumma, missköta, underlåta, åsidosätta, ignorera, bortse, förbise, förbiseende, negligera, nonchalera, strunta i