Synonymer till åsidosätta

försumma, missköta, underlåta, åsidosättande, negligera, slarva med