Synonymer till åsamka

förorsaka, bringa, föranleda, orsaka, ställa till, vålla, tillfoga, framkalla, åstadkomma, ådra, åder