Synonymer till ångest

bävan, fasa, fruktan, oro, rädsla, skräck, kval, pina, vånda, ängslan, bekymra, fundersamt, grubbel, ängslas, farhåga, räddhåga, plåga