Synonymer till ånga bort

avdunsta, dunsta bort, försvinna, förångas