Synonymer till åkt

rest, farit, kvarleva, kvarvarande, spillra, återstod, återstående, överskott