Synonymer till åkdon

farkost, fordon, skepp, fortskaffningsmedel, färdmedel, transportmedel, tåg