Synonymer till ådra

åder, blodåder, åsamka, förorsaka, tillfoga, vålla