Synonymer till äta

dinera, inta middag, käka, förtära, inmundiga, inta, befästa, erövra, intaga, krubba, mumsa, spisa, sluka, förbruka