Synonymer till ängslig

bekymrad, bekymmersam, orolig, nervös, nervig, skakis, stirrig, oroad, rastlös, osäker, diffus, inte säker, obeslutsam, otrygg, oviss, tafatt, tvehågsen, tvekande, tveksam, tvivel, vacklande, vansklig, räddhågad, feg, lättskrämd, skygg