Synonymer till ängslan

farhåga, frukta, misstanke, rädsla, befara, fasa, rädslas, kval, pina, vånda, ångest, nervositet, olust, avsmak, vämjelse, oro, bekymra, bävan, fundersamt, grubbel, ängslas, fruktan, räddhåga, skräck