Synonymer till ändra

byta, byta ut, förändra, skifta, skifte, utbyta, utväxla, växla, byte, fångst, kap, omväxling, rov, skiftning, växling, ändring, förvränga, förställa, förvanska, deformera, modifiera, omarbeta, ombilda, omdana, omforma, omskapa, omvandla, justera, anpassa, korrigera, passa, reglera, rätta, ställa in, passar, rätta till, jämka, revidera, förvandla, omorganisera, redigera, klippa, granska, fluktuera, förändras, omväxla, variera