Synonymer till ändamål

avsikt, föresats, intention, mening, motiv, målsättning, syfte, uppsåt, ämna, avseende, betydelse, innebörd, mål, opinion, ordsammansättning, poäng, synpunkt, tycke, uppfattning, yttrande, åsikt, anledning