Synonymer till ändå

likväl, dock, icke dess mindre, likafullt