Synonymer till ämna

avse, ha till mål, innebära, mena, åsyfta, avsikt, föresats, intention, mening, motiv, målsättning, syfte, uppsåt, ändamål, anse, antyda, påstå, syfta, tycka, sträva, knoga, kämpa, hänvisa